Transport towarów na terenie UE a właściwa stawka podatku VAT

“Jesteśmy polską firmą świadczącą usługi transportu towarów zarówno na terenie Polski jak i na terenie Unii Europejskiej. Jesteśmy czynnym podatnikiem podatku VAT, działalność jest prowadzona na zasadach ogólnych. Realizujemy przewóz towarów na zlecenie firmy z Niemiec, również VAT-owca. Firma ta nie posiada miejsca prowadzenia działalności na terenie Polski. Transport ma mieć miejsce z Francji do Belgii. Nie wiemy natomiast jaką stawkę VAT należy zastosować”.

Kierując się Ustawą o VAT należy dokonać kwalifikacji tej usługi jako transport wewnątrzwspólnotowy – jest on dokonywany między różnymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Co do miejsca świadczenia usług, zgodnie z zasadą ogólną, tj. art 28b Ustawy o VAT:

Miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.”

Ustawa przewiduje wyjątki od zasady ogólnej, natomiast w tym przypadku nie znajdą one zastosowania, gdyż nie odnoszą się one do usług transportu wewnątrzwspólnotowego (art. 28f ust. 1a).

W opisanej sytuacji – transportu między krajami członkowskimi UE dla podatnika spoza Polski, mającego siedzibę na terenie innego państwa członkowskiego, usługa ta więc nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Na fakturze powinna zostać załączona także informacja odnośnie odwrotnego obciążenia.

Tę sprzedaż należy również wykazać w informacji podsumowującej VAT-UE za dany miesiąc, w którym usługa ta była przez Państwa firmę świadczona. W części E wyżej wspomnianej deklaracji należy uzupełnić kod kraju (w tym przypadku DE), numer identyfikacyjny VAT kontrahenta oraz kwotę wyrażoną w zł (zaokrągloną do pełnych złotych).

Leave a Reply