Wykreślenie z VAT UE w związku z niezłożeniem informacji podsumowujących

Zgodnie z art. 97 ust. 15a, jeżeli podatnicy zarejestrowani do VAT UE, pomimo istnienia obowiązku, nie złożą przez następujące po sobie 3 kolejne miesiące informacji podsumowujących VAT-UE, to zostaną wykreśleni z urzędu z rejestru podatników VAT UE przez naczelnika właściwego  US.

Istotne jest natomiast, iż w przytoczonym artykule pojawia się składnia:

pomimo istnienia takiego obowiązku

W związku z tym, gdy podatnicy nie wykonują w danym miesiącu czynności, które powodowałyby powstanie obowiązku podatkowego z ich tytułu, nie muszą składać informacji VAT-UE. W takich sytuacjach podatnikom nie powinni się martwić o wykreślenie z rejestru podatników VAT UE. Warto zaznaczyć, że również podatnicy rozliczający import usług, obowiązani do rejestracji VAT UE i nie dokonujący czynności podlegających wykazaniu ich w informacji podsumowującej, nie powinni zostać wykreśleni z rejestru.

Leave a Reply