Stawki CIT w 2019 r. – przypomnienie

Przypominamy, iż od 1 stycznia 2019 r. podatnicy (jednak nie wszyscy) mogą stosować 9% stawki podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku przychodów innych niż z zysków kapitałowych.

Kto może skorzystać z tego przywileju ?

Otóż zostały wydzielone dwie grupy:

  1. mali podatnicy, oraz
  2. podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą, w roku jej rozpoczęcia.

Kim jest więc mały podatnik ?

Status małego podatnika w 2019 roku posiada podatnik, który w 2018 roku osiągnął przychody ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług nie przekraczające 1 200 000 euro w przeliczeniu na złotówki po obowiązującym kursie średnim NBP z pierwszego dnia roboczego października w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych.

Kurs ten wyniósł 4,2795 na podstawie Tabeli kursów średnich NBP nr 190/A/NBP/2018 z dnia 01-10-2018. W związku z tym wartość powyższego przychodu to 5 135 000 zł.

Stawkę podatku CIT w wysokości 9% podatnicy stosują do momentu, gdy przychody w 2019 roku nie przekroczą kwoty 1 200 000 euro w przeliczeniu na złotówki po obowiązującym kursie średnim NBP z pierwszego dnia roboczego roku podatkowego w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych. Kurs ten wyniósł 4,3016 na podstawie Tabeli kursów średnich NBP nr 1/A/NBP/2019 z dnia 02-01-2019. To znaczy, że podatnicy mają prawo stosować 9% stawki podatku CIT, jeżeli ich przychody nie przekroczą w 2019 r. kwoty 5 162 000 zł.

Są też wykluczenia ze stosowania preferencyjnej stawki CIT, m. in. grupy kapitałowe i przedsiębiorstwa powstałe w wyniku restrukturyzacji. Więcej wykluczeń znaleźć można w art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

Leave a Reply