Ewidencja obciążenia kontrahenta notą

Jesteśmy firmą spedycyjną. Podczas jednego ze zleceń przewoźnik przekroczył wskazany termin dostarczenia kontenerów, co powoduje dla nas dodatkowe utrudnienia. Przysługuje nam w związku z tym odszkodowanie i wystawiliśmy kontrahentowi notę obciążeniową. Jak ją zaksięgować ?

Wszelkie przychody związane karami i odszkodowania należy ujmować w pozostałych przychodach operacyjnych jednostki, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości. Przykładowe księgowanie noty więc może nastąpić:

Wn 201 Rozrachunki z odbiorcami (w analityce konkretnego przewoźnika),

Ma 760 Pozostałe przychody operacyjne.

 

Leave a Reply