Faktura VAT z Fiverr – jak rozliczyć

Fiverr to globalna platforma z siedzibą w Izraelu, która umożliwia freelancerom oferowanie swoich usług klientom na całym świecie. Ale jak należy prawidłowo rozliczyć fakturę z Fiverr, na której nie ma podatku VAT i kwoty są podane w walucie obcej? Ta sytuacja dotyczy również podatników zwolnionych z VAT. W tym artykule rozwijamy te tematy.

Kluczowe aspekty do omówienia:

  1. Jak obliczyć VAT z faktury Fiverr?
  2. Proces rozliczenia faktury przez aktywnego podatnika VAT
  3. Rozliczenie faktury przez podatnika zwolnionego z VAT
  4. Faktura Fiverr a podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

Zgodnie z przepisami podatkowymi, podczas tzw. importu usług, nabywca jest traktowany jednocześnie jako sprzedawca – musi obliczyć i zapłacić podatek VAT, a także jako nabywca – może odliczyć ten sam VAT. Zasada ta dotyczy zarówno aktywnych podatników VAT, jak i tych zwolnionych z VAT. Więc jak prawidłowo obliczyć podatek i rozliczyć fakturę od Fiverr International?

Kiedy kupujesz usługę od Fiverr dla swojej firmy, musisz się zarejestrować do VAT UE (vat unijnego), nawet jeśli dostawca usługi jest spoza UE. To dotyczy również podatników zwolnionych z VAT. Rejestracja powinna zostać dokonana przed przeprowadzeniem pierwszej transakcji.

Jak obliczyć VAT z faktury Fiverr?

Faktura od Fiverr nie zawiera kwoty polskiego podatku VAT. Musimy więc samodzielnie obliczyć VAT od całkowitej kwoty na fakturze. W pierwszym kroku kwotę przeliczamy na polskie złote według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wykonania usługi (jeżeli na fakturze nie ma daty wykonania usługi, przyjmuje się, że została ona wykonana w dniu jej wystawienia) lub datę zapłaty – zależnie od tego, co nastąpiło wcześniej. Następnie obliczamy VAT według stawki obowiązującej w Polsce dla danego typu usługi. Zazwyczaj będzie to 23%.

Rozliczenie faktury od Fiverr przez aktywnego podatnika VAT

Aktywni podatnicy VAT wpisują obliczony podatek VAT zarówno do ewidencji sprzedaży, jak i zakupu VAT, dzięki czemu podatek należny i naliczony się równają, a transakcja jest neutralna podatkowo.

W KPiR ujmujemy wydatek, czyli całkowitą kwotę na fakturze (netto) przeliczoną na polskie złote według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

Rozliczenie faktury od Fiverr przez podatnika zwolnionego z VAT

Podatnicy zwolnieni z VAT również muszą samodzielnie obliczyć podatek VAT. Obliczony podatek muszą wykazać w deklaracji VAT-9M lub VAT-8 i zapłacić go.

W KPiR ujmujemy wydatek, czyli całkowitą kwotę na fakturze przeliczoną na polskie złote według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Podatek VAT można ująć w kosztach, ale tylko wtedy, gdy został zapłacony. Podatek VAT wpisujemy do KPiR w dniu wysyłki VAT-9M lub VAT-8.

Faktura Fiverr a podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

W niektórych przypadkach zakup usług od Fiverr może wiązać się z koniecznością zapłaty podatku PIT przez kupującego. Dotyczy to m.in. zakupu licencji. Nabywca usługi może jednak być zwolniony z podatku PIT – wystarczy uzyskać od Fiverr certyfikat rezydencji podatkowej.

To są podstawowe kwestie dotyczące rozliczania faktur z Fiverr. Pamiętaj, że zawsze warto skonsultować się z doradcą podatkowym lub księgowym, aby uzyskać porady dostosowane do Twojej konkretnej sytuacji.

Leave a Reply