Ewidencja otrzymanej pożyczki od zewnętrznego podmiotu gospodarczego

Prowadzimy działalność w spółce z o. o. Otrzymaliśmy od zewnętrznego podmiotu oprocentowaną pożyczkę. Podmiot ten nie jest bankiem. Jak należy ująć otrzymanie i spłatę takiej pożyczki?

Otrzymaną od innego podmiotu pożyczki ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej w dniu jej otrzymania na koncie pozostałych rozrachunków. Można ją zadekretować następująco:

Wn 131 Rachunek bieżący,

Ma 249 Pozostałe rozrachunki (w analityce: Otrzymane pożyczki).

Naliczone odsetki płacone od tej pożyczki ujmuje się natomiast na koncie “751 Koszty finansowe”:

Wn 751 Koszty finansowe (w analityce: Odsetki),

Ma 249 Pozostałe rozrachunki (w analityce: Otrzymane pożyczki).

Spłatę pożyczki wraz z odsetkami można ująć następująco:

Wn 249 Pozostałe rozrachunki (w analityce: Otrzymane pożyczki),

Ma 131 Rachunek bieżący.

 

Leave a Reply